Ons team

Schoolleiding

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. Onze directeur is meester Blom.

Teamleiders
Een teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs dat in een deel van de school wordt gegeven. Teamleiders zijn juf Quik (groep 0-3) en juf Van den Boogaart (groep 4-8).

Onderwijsgevenden

Groepsleerkracht
Een groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij is het eerste aan­spreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Onderwijsassistente
Een onderwijsassistente assisteert bij het geven van onderwijs. De zes onderwijsassistenten op onze school zijn juf Op den Brouw,  juf Bruijn, juf Van Eersel,  juf Luteijn, juf Verheij en juf Vos.
We hebben ook twee onderwijsassistenten in opleiding, dat zijn juf Bouman en juf Verhoeven.

Gymleerkracht
Juf Van Eersel verzorgt, als vakleerkracht gym, gym aan groep 1-8. 

Muziekjuf
In 2021-2022 geeft muziekjuf Loeve muzieklessen aan groep 1-8.

Begeleiding

Intern begeleider
De intern begeleider is belast met de coördinatie van de zorgstructuur op school. Hij coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo nodig contacten op met externe deskundigen, zoals een maatschappelijk werker of een orthopedagoog. De intern begeleiders zijn juf Hartman (groep 0-3) en  juf Vos (groep 4-8).

Ict-leerkracht
Meester Hovestadt is naast groepsleerkracht ook ict-leerkracht. Hij begeleidt de inzet van ict in het onderwijs.

Coach
Meester Van Hoeven is naast groepsleerkracht ook coach. Hij begeleidt leerkrachten bij hun professionele ontwikkeling.

Ondersteuning

Administratie
Administratief medewerker mevr. J. Dekker-Van Diggelen verzorgt de administratie en het bestuurssecretariaat.

Conciërge
De conciërge voert onderhoudstaken aan het gebouw en het terrein uit. Onze conciërge is dhr. T. van Kapel. 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren