Ons team

Schoolleiding

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. Onze interim directeur is meester Van Kranenburg.

Teamleiders
Een teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs dat in een deel van de school wordt gegeven. Teamleiders zijn meester Van Kranenburg (groep 0-3) en juf Van den Boogaart (groep 4-8).

Onderwijsgevenden

Groepsleerkracht
Een groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij is het eerste aan­spreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Onderwijsassistente
Een onderwijsassistente assisteert bij het geven van onderwijs. De zes onderwijsassistenten op onze school zijn juf Op den Brouw,  juf de Bruijn, juf Verheij en juf Verhoeven.
We hebben ook een onderwijsassistente in opleiding, dat is juf Bouman.

Gymleerkracht
Juf Van Eersel en meester Sonneveld verzorgen, als vakleerkrachten gym, gym aan groep 3-8. 

Begeleiding

Intern begeleider
De intern begeleider is belast met de coördinatie van de zorgstructuur op school. Hij coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo nodig contacten op met externe deskundigen, zoals een maatschappelijk werker of een orthopedagoog. De intern begeleiders zijn juf Hartman (groep 0-4) en  meester Van Hoeven (groep 5-8).

Ict-leerkracht
Meester Hovestadt is naast groepsleerkracht ook ict-leerkracht. Hij begeleidt de inzet van ict in het onderwijs.

Coach
Meester Van Hoeven is naast groepsleerkracht ook coach. Hij begeleidt leerkrachten bij hun professionele ontwikkeling.

Ondersteuning

Administratie
Managementassistente mevr. I. van Wijk-den Dekker verzorgt de administratie en het bestuurssecretariaat.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren