MR

Doel
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel en van ouders. De MR heeft conform de Wet op de Medezeggenschap op een aantal beleidsmatige zaken instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar.

Samenstelling

Oudergeleding

Mw. R. van Wette -van Berkel voorzitter
Mw. J. Duister-Schreuders lid
Mw. T. Nieuwkoop-Van Tilborg  lid
Mw. N. Vink-Timmermans  lid

Personeelsgeleding

Mw. D. van Ooijen-Hakkesteeg lid
Mw. J. Pols-Donken secretaris
Mw. H. de Raad-Redeker lid
Mw. M. Vos lid

Publieksverslagen
Jaarverslag 2019
Vergadering dd …

Contact
Naast het persoonlijk contact opnemen met een van de MR-leden, kan een mail worden gestuurd naar medezeggenschapsraad@onsveen.nl.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren