MR

Doel
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel en van ouders. De MR heeft conform de Wet op de Medezeggenschap op een aantal beleidsmatige zaken instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar.

Samenstelling

Oudergeleding

Mw. T. van Nieuwkoop-Van Tilborg voorzitter
Vacature
Mw. N. vink-Timmermans  lid
Mw. L. Vos-Timmermans  lid

Personeelsgeleding

Mw. W. van der Laan- van den Berg lid
Mw. W. van Dijk-Huijgens lid
Mw. H. de Raad-Redeker secretaris
Mw. L. Hartman-van Bergeijk lid

Publieksverslagen
Jaarverslag
Vergadering dd …

Contact
Naast het persoonlijk contact opnemen met een van de MR-leden, kan een mail worden gestuurd naar medezeggenschapsraad@onsveen.nl.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren