MR

Doel
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel en van ouders. De MR heeft conform de Wet op de Medezeggenschap op een aantal beleidsmatige zaken instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar.

Samenstelling

Oudergeleding

Mw. J. Duister-Schreuders voorzitter
Mw. T. van Nieuwkoop-Van Tilborg lid
Mw. N. vink-Timmermans  lid
Mw. L. Vos-Timmermans  lid

Personeelsgeleding

Mw. D. van Ooijen-Hakkesteeg lid
Mw. J. Pols-Donken secretaris
Mw. H. de Raad-Redeker lid
Mw. M. Vos lid

Publieksverslagen
Jaarverslag
Vergadering dd …

Contact
Naast het persoonlijk contact opnemen met een van de MR-leden, kan een mail worden gestuurd naar medezeggenschapsraad@onsveen.nl.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren