Activiteiten

Activiteiten in 2023

25 aug. Eerste schooldag 8.30-14.45 uur
7 sept. Informatieavond groep 1-8
12 sept. Studiedag (1) – leerlingen vrij
4 okt.- 15 okt. Kinderboekenweek / Week tegen Pesten / Start jubileum 75 jarig bestaan
5 okt. Studiedag (2) – leerlingen vrij
10 okt. Projectavond
16 okt.-20 okt. Herfstvakantie
24 okt. Studiedag (3), leerlingen vrij
24 okt. Ouderavond Gedrag – aanvang 19.30u
30 okt.-3 nov. Dankdagweek
1 nov. Dankdag
21 nov. Oudergesprekken Sociaal emotioneel
21 dec.  Kerstfeestviering in de kerk groep 1-8 – aanvang 19.00u
22 dec.-5 jan. Kerstvakantie

Activiteiten in 2024

18 jan. Studiedag (4), leerlingen vrij
25 jan. Ouderavond Wonderlijk Gemaakt – aanvang 19.30u
1 febr. Bijwerkdag leerkrachten, leerlingen vrij
6 febr. Adviesgesprekken ouders/verzorgers groep 8
6 febr. Afname dag 1 IEP Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets genoemd)
7 febr. Afname dag 2 IEP Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets genoemd)
8 febr. Adviesgesprekken ouders/verzorgers groep 8
8 febr. Inschrijfavond nieuwe leerlingen – aanvang 19.30u
9 febr. Rapporten uitreiken (groep 1-8)
9 febr. (middag)-16 febr. Voorjaarsvakantie
22 febr. Gespreksavond rapport groep 1-7 – vanaf 15.30u
4 maart Studiedag (5), leerlingen vrij
22 maart Studiemorgen, alleen leerlingen groep 1-3 vrij
28 maart Paaszangbijeenkomst in de kerk – groep 1-7
29 maart Goede Vrijdag – leerlingen vrij
1 april Tweede Paasdag – leerlingen vrij
25 april Reünie 75 jarig bestaan ONS
26 april Feestdag 75 jarig bestaan
26 april (middag)-10 mei Meivakantie
4 mei Dodenherdenking – 19.15u Hervormde Kerk Veen
17 mei Pinkstervieringen  (zonder ouders/familie)
20 mei Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
21 mei Schoolfotograaf
29-31 mei Schoolkamp groep 8 De Moer
3 juni Start Cito week
11 juni Bijwerkdag leerkrachten, leerlingen vrij
19 juni Schoonmaakavond
20 juni Ledenvergadering schoolvereniging – aanvang 20.00u
21 juni Rapport uitreiken groepen 0-7
24 juni Schoolreis groepen 1 t/m 7

Ouders kunnen in deze week rapportgesprek aanvragen met leerkracht via Parro

25 juni Voorlopige advies gesprekken groep 7 in te plannen volgens rooster middag/avond
1 juli Wenmiddag groep 1-3
2 juli Afscheidsavond groep 8
4 juli Wenuurtje groep 5-8
4 juli Laatste schooldag
5 juli  Leerlingen vrij
8 juli-16 aug. Zomervakantie
19 aug. Eerste schooldag cursusjaar 2024-2025

(*voor alle genoemde data geldt: Deo volente)

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren