Activiteiten

Activiteiten in 2022

5 sept. Eerste schooldag 8.30-14.45 uur
5 okt. Dag van de leraar
20 en 22 sept. Informatieavonden groep 1-8
10-14 okt. Kinderboekenweek
21 okt. Studiedag (1) personeel, leerlingen vrij
24-28 okt. Herfstvakantie
31 okt.-4 nov. Dankdagweek
24 nov. Studiedag (2) personeel, leerlingen vrij
8 en 13 dec. Oudergesprekken welbevinden
23 dec. Kerstvieringen in de klassen
23 dec. School uit om 12.15 uur
26 dec.-6 jan. Kerstvakantie

Activiteiten in 2023

9 jan. Studiedag (3) personeel, leerlingen vrij
23 jan. Inloopochtend voor ouders van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2023/2024
9 feb. Definitieve adviesgesprekken groep 8
15 feb. Studiedag (4) personeel, leerlingen vrij
17 feb. Rapport 1
20-24 feb. Voorjaarsvakantie
6-10 maart Biddagweeek
9 en 14 maart Gespreksavonden rapport
7 – 11 maart Biddagweek
10 en 15 maart Gespreksavonden n.a.v. rapport
6 april Paasvieringen (bovenbouw met ouders/familie)
7 apr. Goede Vrijdag, leerlingen vrij
10 apr. Tweede Paasdag, leerlingen vrij
11 apr. Studiedag (5) personeel, leerlingen vrij
19 apr. Studiemorgen, leerlingen groepen 0-3 vrij
21 apr. Koningsontbijt en -spelen
24 apr.- 5 mei Meivakantie
8 mei Studiedag (6) personeel, leerlingen vrij
18 mei Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
19 mei Vrije dag
26 mei Pinkstervieringen (onderbouw met ouders/familie)
29 mei Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
30 mei Studiedag (7) personeel, leerlingen vrij
1 juni Schoolfotograaf
14-16 juni Schoolkamp groep 8
20 juni Schoolreizen gr.0-7
21 juni Studiedag (8) personeel, leerlingen vrij
27 juni Voorlopige adviesgesprekken groep 7
4 juli Schoonmaakavond
10 juli Wenmiddag groepen 1-3
11 juli Afscheidsavond groep 8
12 juli Rapport 2
13 juli Wenmiddag groepen 4-8
14 juli Teamochtend, leerlingen vrij
17 juli-25 aug. Zomervakantie

(*voor alle genoemde data geldt: Deo volente)

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren