Visie en missie

Basisbehoeften
Onze school moet voor de leerlingen een plaats zijn waar ze zich veilig, aanvaard en geborgen voelen. We willen een school zijn met een goede sfeer en respect voor elkaar. Je voelt je er als kind thuis en je kunt je optimaal ontwikkelen. We gaan uit van de drie basisbehoeften van het lerende kind:

 • Relatie: je hebt een goede relatie met leerkrachten en medeleerlingen
 • Competentie: je kunt de leerstof aan
 • Autonomie: je kunt het zelf

Missie
Om de drie basisbehoeften gestalte te geven in de school heeft de leerkracht vaardigheden nodig om een leerklimaat te scheppen waarin op de juiste wijze wordt omgegaan met de verschillen tussen leerlingen. D
e missie van  de school is:

Verschil mag er zijn!


We willen dit verschil maken door:

 • elk kind te zien als een uniek schepsel met eigen gaven en talenten
 • aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft
 • het hanteren van onze christelijk normen en waarden
 • veiligheid, duidelijkheid, rust en structuur te bieden
 • goede zorg op individueel, groeps- en schoolniveau te bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben
 • gebruik te maken van de modernste lesmethodes met een dekkend en uitdagend leerstofaanbod
 • de deskundigheid van leerkrachten en team voortdurend te vergroten
 • een goede en open relatie te onderhouden met ouders en hen te betrekken bij het onderwijs en de zorg voor hun kind
 • het vieren van successen

De zorg voor het kind en het rustig en geordend school – en leerklimaat is de onderwijskundige kern van onze school.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren