ANBI

ANBI-status

Onder het bevoegd gezag van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel, met bevoegd gezag nummer 53262, valt de onderstaande school:

Oranje Nassauschool met Brinnummer 04YT
Hardenbergh 4 4264 SG Veen
Postbus 40 4264 ZG Veen
T  0416 691350
E  info@onsveen.nl
W www.onsveen.nl

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Vereniging. De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Veen is op 28 juli 1948 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder dossiernummer 271111.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN ofwel fiscaal nummer) is 25.20.679

De Oranje Nassauschool is de enige school van de vereniging. Dit betekent dat geen herallocatie van de rijksbijdragen hoeft plaats te vinden, alle ontvangen middelen komen ten gunste van de school. Het algemeen instellingsbeleid is weergegeven in het schoolplan 2019-2023.

Per 1 januari 2014 is de school aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Actueel beleidsplan

In het vastgestelde Schoolplan 2015-2019 leest u het strategisch beleid om de doelstellingen van de schoolorganisatie te bereiken.

Schoolplan 2015-2019

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren