Schoolvereniging

Schoolvereniging
De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Veen. De grondslag van de vereniging is Gods Woord vastgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid.  Van de leden van de vereniging wordt gevraagd de grondslag van de vereniging te onderschrijven. 
Lid worden? Vraag een aanmeldingsformulier aan bij het bestuurssecretariaat, via info@onsveen.nl.

Bestuur
Het verenigingsbestuur is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur is een zogenoemd onbezoldigd bestuur en hanteert daarbij de Code Goed Bestuur.
De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Dhr. C.P. Mulder
 Secretaris: Dhr. D.H. Duijster
 Penningmeester: Dhr. G.C. Verweij
Overige bestuursleden: Dhr. J.A. Duijzer
Dhr. W.J. Schreuders
Dhr. J. Versteeg
Dhr. A.G.A. Vos

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren