Kleutergroepen

Onderwijs in kleutergroepen

Het onderwijs in de kleutergroepen is gebaseerd op de uitgangspunten die horen bij het concept ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (OGO). We willen de leerlingen met dit onderwijs zoveel mogelijk ontwikkeling op maat bieden. Ons onderwijsaanbod in de kleutergroepen  biedt veel verschillende activiteiten aan waarbij leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. De leerkracht observeert en registreert deze ontwikkeling. Hierdoor verliezen we de ontwikkelingslijnen niet uit het oog en kunnen we gericht bijsturen in de ontwikkeling van het kind. De kinderen in de kleutergroepen worden actief betrokken in het meedenken bij een thema.

KIJK!

In het schooljaar 2011-2012 zijn de kleutergroepen van de Oranje Nassauschool begonnen met een scholing voor een nieuw observatiesysteem dat KIJK! heet. Er is voor KIJK! gekozen, omdat we het belangrijk vinden om kinderen goed in hun ontwikkeling te kunnen volgen, om tijdig achterstanden te signaleren, om kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling op te merken, en  om het onderwijsaanbod af te kunnen stemmen op de ontwikkeling van het kind.  Met KIJK! wordt de ontwikkeling van de kinderen geobserveerd op de  ontwikkelingslijnen. In de ontwikkelingslijnen wordt aangegeven waar een kind op een bepaalde leeftijd in zijn ontwikkeling zou moeten zitten. Doordat de leerkrachten regelmatig en doelgericht observeren wordt de ontwikkeling van elk kind in kaart gebracht.

Beredeneerd leerstofaanbod

Op basis van de geobserveerde en geregistreerde ontwikkelingsgegevens stellen de leerkrachten een groepsplan op. In dit groepsplan werken de leerkrachten alle activiteiten rond een thema uit. U kunt hierbij denken aan kring- en spelactiviteiten, maar ook buitenactiviteiten, het maken van werkjes.  Al deze activiteiten zorgen er voor dat de leerlingen zich op maat verder ontwikkelen op de gebieden van geletterdheid, gecijferdheid en motoriek.  Leerlingen die op de ontwikkelingslijnen even ver zijn worden in het groepsplan geclusterd en werken in een groepje verder. Kinderen die achterlopen op één of meer ontwikkelingsgebieden krijgen tijdens het ‘kleine kring’ moment verlengde instructie. Kinderen die juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben krijgen ook op vastgestelde momenten extra instructie met MIND.
Op deze manier wordt het onderwijs in de kleutergroepen helemaal op maat c.q. beredeneerd gemaakt. Ook hier is sprake van een kerndoel dekkend onderwijsaanbod.

Activiteiten

In de kleutergroepen worden allerlei activiteiten gedaan. Aan het begin van de dag worden de kinderen in de kring ontvangen. Na het ontvangst gesprek vertelt de juf uit de Bijbel en worden er psalmen of geestelijke liederen gezongen. Na de Bijbelles worden er andere activiteiten gedaan:

  • Speel-werkles: de ene helft van de groep gaat aan de slag met verschillende werkjes van het thema. De andere helft van de klas gaat in hoeken spelend leren. De juf begeleidt de kleine kring voor extra uitleg. Regelmatig loopt ze haar rond langs de verschillende werktafels en hoeken. Tijdens deze les wordt het verkeerslicht op een eenvoudige manier ingezet, zodat kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht.
  • Spelactiviteiten: voor de kleutergymles hebben we een inpandig speellokaal. Maar ook in de klas kunnen we spelen in de hoeken. Wat denkt u van de poppen-, blokken-, lees/luister/schrijf-,verfhoek ?
  • Bewegingsactiviteiten: gymmen doen we in het speellokaal, maar ook de kring doen we bewegingsspelletjes ter afwisseling
  • Taalactiviteiten: hiermee vergroten we de taalontwikkeling van onze kinderen. U kunt denken aan voorlezen, rijmen, luisteroefeningen, bespreken van begrippen, etc.
  • Rekenactiviteiten: hierbij stellen we bijv. ruimtelijke begrippen aan de orde en we oefenen het nabouwen van bouwwerken met blokjes. Maar ook tijdbepaling in seizoenen, dagen en dagdelen, tellen en rekentaalbegrippen (meer, minder, laatste, etc. ).
  • Expressieactiviteiten: muzikale vorming, tekenen en handvaardigheid! Alles in het teken van het thema waarover in de kleutergroep wordt gewerkt.

 

 

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren